Cykelpolitik

 

 

 

Cykelpolitik 2011-2014

Svendborg Kommune forventer at vedtage sin første cykelpolitik sommeren 2011. I april 2011 har et forslag til cykelpolitik været i offentlig høring. Ud over at være tilgængelig via kommunens hjemmeside har der været mulighed for at debattere forslaget via www.mitsvendborg.dk

 

Forslaget til cykelpolitik er blevet til i samarbejde med en række interessenter. I forbindelse med den offentlige høring mødtes interessenterne med projektgruppen den 5. Maj 2011. 

 


Download notal fra mødet

 

 

Cykelhandlingsplan
Som opfølgning på cykelpolitikken arbejder administrationen på et forslag til en handlingsplan for cykelfremme. Handlingsplanen skal sætte konkrete aktiviteter på de mål der er formuleret i cykelpolitikken. Arbejdet forventes afsluttet således at handlingsplanen kan behandles politisk og besluttes ultimo 2011.

 

Download Svendborg Cykelpolitik

© Svendborg Cykelkommune. Alle rettigheder forbeholdt.