Hvorfor Svendborg Cykelby

Svendborg vil gerne være en god cykelkommune. Der er så mange gode argumenter for at vælge cyklen, men grundlæggende set handler det om glæden ved at transportere sig ved egen kraft. Cykling er frihed og oplevelse. Dertil kommer at cykling er sundt for dig i din hverdag og cykling er godt for miljøet, både lokalt og globalt. På den måde understøtter cykling en række af de politikker Svendborg Kommune arbejder efter. 

 

Klima

Cyklen er et klimavenligt transportmiddel. Selv om der skal flyttes rigtig meget trafik fra bil til cykel før det for alvor slår ud i CO2-regnskabet ønsker Svendborg Kommune at cyklen bliver et aktivt midel i arbejdet for at forbedre klimaet. Undersøgelser viser, at en stor del af bilture er på under 2 km, hvilket nemt kan erstattes af en cykeltur. Selv på længere ture, kan en cykel kombineres med tog eller bus, og derved medvirke til at afhjælpe det globale klimaproblem.

Sundhed

Cykling er ikke ufarligt, men det er 10-20 gange så farligt for helbredet ikke at cykle. Cykling er nemlig ikke kun et spørgsmål om at more sig eller transportere sig fra A til B. Cyklen er et særdeles vigtigt redskab til at sikre den daglige motion, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Fysisk aktivitet såsom cykling, har en betydelig virkning på befolkningens sundhedstilstand. Fysisk aktive personer lever ca. 5,3 år længere end fysisk inaktive. Samtidig har fysisk aktive personer i gennemsnit 4 leveår færre med langvarig belastende sygdom.

Sikkerhed

Selvom det kan være farligt at bevæge sig på cykel i trafikken, så har Danmark og Holland verdens laveste cykeluheldsstatistikker sammenholdt med det høje antal cyklister i begge lande. Alligevel vil Svendborg Cykelby sætte fokus på at forbedre trafiksikkerheden for byens cyklister. Det kan medvirke til at forbedre trygheden og dermedc få flere til at cykle.

 

© Svendborg Cykelkommune. Alle rettigheder forbeholdt.