PlanlægningSvendborg Kommuneplan 2009-21

I Svendborg Kommuneplan 2009-21 kan man finde den overordnede ramme for cykelpolitikken. Her har byrådet sat sig mål for den samlede trafiksektor og her er det besluttet at iværksætte arbejdet med cykelfremme gennem udarbejdelse af en cykelpolitik/cykelhandlingsplan.

Læs mere her: http://svendborg.odeum.com/dk/hovedstruktur/trafik_og_infrastruktur/

 

 

Trafiksikkerhedsplan

Byrådet vedtog i 2009 Trafiksikkerhedsplan for Svendborg Kommune. Som grundlag for planen blev der gennemført forskellig kortlægning, herunder af trafikuheld og en skolevejsanalyse for alle kommunens skoler. Trafiksikkerhedsplanen rummer en prioriteret projektliste, som danner grundlag for den løbende prioritering af Svendborg Kommunes  anlægsbudget. Trafiksikkerhedsplanen og de forudgående undersøgelser og kortlægning kan ses her:

http://www.svendborg.dk/borgerservice/trafik+og+veje/trafiksikkerhed

 

 

Cykelregnskab 2010

I april 2011 fremlagde Svendborg Kommune sit første cykelregnskab. Cykelregnskabet er det sted hvor vi samler aktuel viden og statistik om cykling og cyklister i Svendborg. Cykelregnskabet er udgangspunkt for at formulere cykelpolitik og cykelhandlingsplan og vil blive evalueret næste gang i 2014. 


Download Cykelregnskab

© Svendborg Cykelkommune. Alle rettigheder forbeholdt.